NASIL BİR ANAYASANASIL BİR ANAYASA

Tarih: 2011-10-31

DERNEĞİMİZİN ANAYASA HAKKINDA GÖRÜŞÜ.
Ülkemizde uzun süredir Anayasa tartışılıyor. Yetkili merciiler, tüm kişi ve kuruluşların katkılarını beklediklerini söylüyorlar. Derneğimiz de, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı konusundaki görüşlerini kamuoyuna açıklamayı uygun görmüştür.
Nasıl bir Anayasa? Sorusuna cevaplarımız ana başlıklarıyla şöyle:

1)İlk Önceliğimiz, Anayasanın ilk 4 maddesinin ve 66. Maddesinin ilk cümlesinin değişmemesidir. Bu maddelerin değişimi için yapılacak her girişimi, Türkiye Cumhuriyetinin temeline dinamit koymakla eş değer olarak görüyoruz.

2)Eğitim dili TÜRKÇE olmalıdır. Bu kuralın hiçbir istisnası olmamalıdır.

3)Anayasa oldukça kısa ve öz olmalıdır. Yasalarda düzenlenebilecek gereksiz ayrıntılara yer verilmemelidir. Sade ve anlaşılır bir Türkçe ile kaleme alınmalıdır.

4)Federasyona karşıyız. Federasyonu  ülkenin bölünmesi ile eşdeğer olarak görüyoruz.  Başkanlık sistemi de yalnızca Federasyonlarda sağlıklı sonuçlar veren bir yönetim sistemi olduğu için de Başkanlık Sistemine de karşıyız.

5)Anayasada Özelleştirme ve  Devletleştirme kavramları yer almalıdır. Gerek özelleştirmede gerekse devletleştirmede “Milli Çıkar” kavramına yer verilmelidir. Stratejik değerlerimizin yabancılara satışı engellenmelidir.

6)Mahalli idarelere, kesinlikle “Güvenlik” ve “Eğitim” konusunda yetki verilmemelidir.
 
7)Haberleşmenin gizliliği güvence altına alınmalıdır.

8)Düzenleyici kurumlar, tam anlamıyla özerk bir yapıya kavuşturulmalıdır. 

9)Düzenleyici Kurumların (BDK, SPK, RK, RTÜK, BTK, TAPDK, EPDK, KİK) Kurul Üyeliklerine ve Kamu Denetçiliğine seçileceklerde, Daha önce herhangi bir siyasi partinin yetkili organlarında görev yapmama ve yasama görevinde bulunmamış olma şartı aranmalı, keza kurul üyeleri de görevlerinden ayrılmalarının üzerinden beş sene geçmeden Milletvekilliğine aday olamamalı ve siyasi partilerin yetkili organlarında görev alamamalıdır.

10)Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı dışında, gerek TBMM üyelerinin gerekse bürokratların yargılanmalarını engelleyen sınırlamalar  kaldırılmalıdır.

11)Geçmiş deneyimler göstermektedir ki: Siyasi erki elinde bulunduran iktidar mensuplarının yaptıkları yolsuzluktan, iktidarları süresince hesap sormak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle, Hükümet Üyelerinin, Üst Düzey Bürokratların, Belediye Başkanlarının ve İktidar Partisi İl Başkanlarının görev yaptıkları sürelerin zamanaşımı hesabında dikkate alınmayacağı Anayasa’da hüküm altına alınmalıdır.

12)KHK Çıkarma yetkisi parlamenter sistemle bağdaşmamaktadır. Hükümetin KHK çıkarma yetkisi kaldırılmalıdır.

13)Siyasi Partilerde, tüm üyelerin katılacağı önseçim zorunlu hale getirilmelidir. Milletvekili seçimlerinde  tercihli oy kullanma imkanı tanınmalıdır.

14)Cumhurbaşkanı’nın yetkileri azaltılmalıdır.

15)Çalışanların sendikalaşmasının önündeki engeller kaldırılmalıdır. Memurlara grev hakkı tanınmalıdır. Savaş, olağanüstü hal ve afet durumları dışında grev ertelemesi yapılamamalıdır.

16) YÖK kaldırılmalıdır.

17)Rektörler Üniversite senatolarınca seçilmeli, seçimleri iki turlu yapılmalı ve salt çoğunluğun oyunu alma şartı getirilmelidir. Uluslar arası sıralama kuruluşlarınca yapılan sıralamalarda gerileyen üniversitelerin rektörleri, bir sonraki seçimde aday olamamalıdır.

18)Yargı tam bağımsız hale getirilmelidir. Adalet Bakanı ve Müsteşarı HSYK’da temsil edilmemelidir. Hakim ve  Savcı mesleğine giriş sınavları siyasi etkilerden arındırılmalıdır.

19)Kamu Denetimi bağımsız hale getirilmeli ve tüm iç denetim birimleri Sayıştay Bünyesinde toplanmalıdır.

20)Mobbing, bir anayasal suç haline getirilmelidir.

21)Seçimlerde uygulanan “Bağımsız Bakan” uygulamasının bir anlamı kalmamıştır. Kaldırılmalıdır.

22)Yüce Divan Yetkisi, -bazı üyeleri hukukçu olmayan, Ceza hukuku alanında uzmanlaşmış üyesi bulunmayan- Anayasa mahkemesinden alınarak, Yargıtay Ceza Daireleri Başkanlar Kuruluna verilmelidir.

Kısacası Türkiye Cumhuriyeti’ni ilelebet payidar kılacak bir Anayasa talep ediyoruz.


*HATIRLATMA
Anayasanın ilk 4 maddesi;
I. Devletin şekli  
MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.
II. Cumhuriyetin nitelikleri
MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devletidir.
III. Devletin bütünlüğü, resmî dili, bayrağı, millî marşı ve başkenti
MADDE 3- Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Millî marşı “İstiklal Marşı”dır.Başkenti Ankara’dır.
IV. Değiştirilemeyecek hükümler
MADDE 4- Anayasanın 1 inci maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2 nci maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3 üncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.
Anayasanın 66.Maddesinin ilk cümlesi.
MADDE 66- Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.
 
 

 

Bu Haber 5652 defa okunmuştur.
MAHKEME KAPILARINDA ADALET ARAMA
ARAŞTIRMACILAR VE SORUNLARI RAP
NASIL BİR ANAYASA
RAPOR: BİR TALANIN HİKAYESİ
RAPOR 4. BÖLÜM
RAPOR 3. BÖLÜM
RAPOR 2. BÖLÜM
RAPOR 1. BÖLÜM
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!