FAALİYET RAPORUMUZ FAALİYET RAPORUMUZ

Tarih: 2016-12-06

17.12.2016 Tarihinde Gerçekleşecek Genel Kurula Yönetim Kurulumuzca Sunulacak Faaliyet Raporu Aşağıdadır.

Eleştirileriniz ve Yeni Oluşacak Yönetime Önerilerinizi Bekliyoruz

TELEKOMCULAR DERNEĞİ 12.12.2014-10.12.2016 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulumuz göreve gelince, 2010-2012 dönemindeki Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Orta ve Uzun vadeli hedefleri yol haritamız olarak kabul etti. Derneğimizin faaliyetleri bu yol haritasına uygun olarak yürütüldü.

Derneğimizin faaliyetlerini ana başlıklar halinde şöyle özetleyebiliriz;

PTT VE TÜRK TELEKOM ANILARI YARIŞMASI ve KİTABI

Çoğumuz 1840’yılında kurulan PTT’de memuriyete başladık. Dolayısıyla  174 yıllık bir gelenekten gelen, bir kurum kültürümüz var. PTT ilk evimizdi. 1995’de PTT bölündü… Büyük bir kısmımız Türk Telekom’a geçti… PTT’de kalanlar da Türk Telekom’a geçenler de 174 yıla ulaşan kurumsal geleneği sürdürdüler. Yıllar geçti Türk Telekom özelleştirildi…Ve  emeklilikler, istifalar, başka kuruma nakiller…Ve hâlâ PTT’de ve Türk Telekom’da çalışanlar…Kısacası biz sayısı 300.000’i geçen büyük bir aileyiz…Bu ailenin fertleri bir araya gelince geçmiş günleri yâd ederler... Anılarını paylaşırlar…

Biz Telekomcular Derneği olarak istedik ki, bu anılar kağıda dökülsün,  bu anıların bir bölümü gelecek nesillere intikal etsin… Gelecek nesiller PTT/Türk Telekom ailesinin ne kadar cefakâr, ne kadar fedakâr olduğunu anılardan öğrensin… Telgraftan İnternete ulaşan iletişim teknolojisindeki değişimi çalışanların kaleminden okusun…Okuyanlar “bu PTT/Türk Telekom ailesi ne büyükmüş…” desin..

İşte bu amaçla derneğimiz PTT ve Türk Telekom anıları ile ilgili bir anı yarışması düzenledi… Yarışma sonunda 1. gelen anının yazarı Nazmi YETGİN’e 2000 TL, 2. Gelen anının yazarı Atanur YILMAZ’a 1000 TL, 3. gelen anının yazarı Osman Muzaffer Ayvalı 500 TL ödül verildi. Sayın Osman Muzaffer Ayvalı yarışmadan kazandığı ödülü derneğimize bağışladı.

Dereceye giren ve mansiyona layık görünenlerin ödülleri; 2015 yılı Şubat Ayı içerisinde yapılan “Telekomcular Derneği Ödülleri” ödül töreni sırasında takdim edildi.

Yarışmaya gönderilen anılar ve yarışma dışı gönderilen anıları “Artık Telgrafın Tellerine Kuşlar Konmuyor” ismiyle kitaplaştırdık.

Kitabımız oldukça olumlu tepkiler aldı…

1000 adet basılan 1. Baskı kısa sürede tükendi. Kitabımızın 2. Baskısı da yapıldı…

Bundan sonraki yönetimlerin benzer yarışmalar yaparak, yeni Anı kitapları yayınlayacaklarını umut ediyoruz…

İMZA GÜNLERİ

Çeşitli Tarihlerde;

 Derneğimizce hazırlanan “Artık Telgrafın Tellerine Kuşlar Konmuyor”

Derneğimiz Başkan Yardımcısı Fazlı Köksal’ın kaleme aldığı "Posta ve Telekomünikasyon Tarihinden Portreler"

Derneğimiz üyesi, Binnur ÇELEBİ tarafından yazılan “Toprak Altındaki Kadının Sessiz Çığlığı- Eski Çağlarda Kadın”

PTT Başmüfettişi Kudret Ulusoy’un yazdığı “Hedefteki Türkiye”

Kitapları için dört kez imza günü/kokteyl düzenlendi. Yazarlar, kitap satışından elde ettikleri gelirleri derneğimize bağışladılar.

WEB SİTEMİZ

Sesimizi duyurmakta en önemli aracımız olan web sitemizi hem görsel hem de içerik açısından geliştirmek için çaba gösterdik. Üyemiz olsun, olmasın camiamızda meydana gelen vefat, hastalık, düğün, unvan yükselmesi vb. gelişmeleri haber olarak yayımladık. Ulusal ve yerel medyayı tarayarak, üyelerimizi ve sektörü ilgilendiren haberlerden izleyicilerimizi haberdar etmeye çalıştık. Sitemizi, yayınladığımız  haberlerin yanında makaleler ile zenginleştirdik.  Tüm bunların sonucunda da sitemiz oldukça iyi bir izlenme oranına kavuştu. 2016 yılı itibariyle günlük tekil ziyaretçi ortalaması 4000, günlük ortalama tıklanma sayısı da 10000 seviyesinde seyretmiştir. Günlük tekil ziyaretçi sayısının 7000’e tıklanma sayısının 16000’e ulaştığı günler oldu. Bu rakamlar, bir dernek sitesi için çok ciddi rakamlardır. Türkiye’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının internet sitelerinin izlenme sayıları içerisinde, sitemiz ilk sıralarda yer almaktadır. Sitemizin 2-3 milyon üyeli sendikaların sitelerinden, milyon dolar bütçeli dernek sitelerinden daha çok izlenmektedir.

SOSYAL MEDYA VE DERNEĞİMİZ.

2011 yılında oluşturulan Facebook grubumuzun üye sayısı 6000 kişiyi geçmiş, 2012 yılı Haziran ayında oluşturulan twitter adresimizin takipçi sayısı da 1000  kişiyi  bulmuştur.

Facebook grubu üyelerimizin tamamına yakınını Telekom/PTT kökenliler oluştururken, twitterdaki takipçilerimiz arasında sektör yöneticileri, gazeteciler ve politikacılar ağırlıkta bulunmaktadırlar.

YARDIM KAMPANYALARI

Suriye’den Milyonlarca Mülteci ülkemize sığındı. Hepsinin hali perişandı. Ama bunların içinde en perişan olan Türkmenlerdi. Nedense, Yardım Organizasyonları onları görmezden geldiler… Onlara ya yardım ulaşmadı… Ya da, en az onlara yardım ulaştı…Pek çok Türkmen’in yardıma muhtaç olduğu, çoğunun bu kış gününde giyecek elbisesi olmadığı haberleri alıyorduk..

Bunun üzerine Aralık 2015-Ocak 2016 Döneminde Türkmenlere yönelik bir yardım kampanyası düzenledik.

Kampanyaya katılım umduğumuzun üzerinde oldu. Mağazalardan temin ettikleri,  hiç kullanılmamış ayakkabılar, mantolar, paltolar, kabanlar ve her türlü giyim eşyasını getirenler oldu. Evlerindeki az kullanılmış tertemiz kıyafetleri getirenler oldu.Halılar, katalitikler, elektirikli sobalar, valiz valiz kıyafetler getirdi arkadaşlarımız…

Arkadaşlarımız; Ali Karadeniz,  Gülbahar Göksu, Atanur Yılmaz 15 gün boyunca,  tüm bu yardımları elden geçirdiler… Kullanılmayacak olanları elediler. Temiz, Yeni ve Az Kullanılmış kıyafetleri önce Kadın, Erkek, Çocuk  olarak ayırdılar… Sonra beden numaralarına göre tasnif ettiler… Ayrı ayrı poşetlediler… 15 gün boyunca tam gün çalıştılar…Giysileri beden numaralarına göre ayırdılar… Sonra Türkmen Dernekleri ile işbirliği halinde yardımlar yerlerine ulaştırıldı.. Cebeci, Demirlibahçe ve Türközü'nde ikamet eden ihtiyaç sahibi Türkmen kardeşlerimize teslim edildi…

Yeni ayakkabılarına, kabanlarına kavuşan Türkmen çocuklarının mutluluğu görülecek şeydi…

Derneğimizin salonu üç kez doldu boşaldı…

Bayan arkadaşlarımız yardım konusunda daha duyarlıydı…

Bu kampanyamıza destek veren tüm yardımsever arkadaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. 

Ayrıca İzmir'de yaşayan ve kanser hastalığı ile savaşan Yaşariye Yıldırım arkadaşımız yardım amaçlı bir yemek düzenledik. Bu yemeğe de beklentimizin üzerinde bir katılım oldu. Umudumuzun üzerinde bir para topladık ve Yaşariye Yıldırım arkadaşımızın yaralarına bir nebze olsun merhem olabildik.

 

RAPORLAR ve YAZIŞMALAR

Derneğimizce düzenlenen;

 1) Türk Telekom Özelleştirmesinin Çalışanlar Üzerindeki Etkisi (2006 Yılından Önce Türk Telekom’da Çalışan Personelin Sorunları)

2) Türk Telekom’un Özelleştirilmesi - Bir Talan’ın Hikâyesi

3) Araştırmacılar ve Sorunları

Konulu raporları, Siyasi Parti Yöneticilerine, Medya’ya ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarına defalarca sunduk. Raporlarımız oldukça ses getirdi. Bazı köşe yazarları raporları köşelerine taşıdılar. Bazı milletvekilleri, raporlarımızda bahsettiğimiz konuları Soru Önergeleri ve Araştırma Önergeleri ile TBMM gündemine getirdiler.

Ankara’daki  Türk Telekom Sağlık Yardım Vakfı  üyeleri doğrudan diş kliniğine veya diş hekimine gidemiyor,  Vakfın Ankara’daki polikliniğinden diş hekiminden randevu alması ve Vakfın diş tabibi hangi dişlerin hangi yöntemlerle tedavi edilmesi gerektiğine karar vermesi üzerine diş tedavisine başlıyordu. Bu uygulamanın yanlışlığını TTSYV’na yazı ile bildirdik. Web sitemizde de konuyu dile getirdik. Bu girişimlerimiz sonucu Vakıf bu hatalı uygulamasına son verdi.

Ayrıca;Türk Telekom Sağlık Yardım Vakfı’na 20.05.2016 Tarihinde 2016/05-11 sayılı bir yazı yazdık. Yazıda; hem emekli olan eski vakıf/sandık üyelerinin mağduriyetini belli ölçüde giderecek hem de Vakfa herhangi bir külfet getirmeyecek, hatta  ciddi bir gelir sağlayacak bir öneride bulunduk. Ancak bugüne kadar Vakıftan bu konuda bir cevap alamadık. 

ZİYARETLER

Mensuplarımızın sorunlarının kamuoyuna duyurulması, sorunlara çözümler bulunması, ilgili kurum ve kuruluşların desteğinin alınması, STK’lar ile belirli konularda işbirliği yapılması amaçlarıyla; Siyasi Partilere,  Sendikalara, Derneklere, Medya Kuruluşlarına ziyaretler yapılmış, raporlarımız takdim edilmiş, sorunlarımız aktarılmıştır.

Derneğimize ziyaretlerde bulunan çeşitli Siyasi Parti Yöneticileri, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve Ankaradaki bazı Belediye Başkanları ile görüş teatisinde bulunulmuştur.

Bazı siyasi parti yöneticileri de derneğimize ziyaretlerde bulunmuşlardır.

TELEKOMCULAR DERNEĞİ ÖDÜLLERİ

Sektörde ve sektörü ilgilendiren farklı sahalarda çalışma yapanların;  bize göre en başarılılarını, en fedakârlarını, en üretkenlerini kısacası “EN İYİ”lerini belirlediğimiz “TELEKOMCULAR DERNEĞİ ÖDÜLLERİ”ni 2015 yılında da verdik.

5. “TELEKOMCULAR DERNEĞİ ÖDÜLLERİ”ni 2015 yılı başında ATO Konferans salonunda düzenlediğimiz ödül törenlerinde takdim ettik.

Dernek gelirlerindeki azalma nedeni ile 2015 yılı değerlendirmesini yapmadık ve 2016’da Ödül Töreni düzenlemedik.

TOPLANTILAR

Kadınlar Günü nedeniyle Martı takip eden ilk Cumartesi günü yalnızca bayan arkadaşlarımızın davet edildiği “Kadınlar Günü” etkinlikleri düzenlendi.

Hasret Giderme Toplantıları adı altında, eskiden aynı birimde çalışan arkadaşları bir araya getirmek amacıyla toplantılar yapıldı.

Çeşitli konularda seminer, söyleşi ve toplantılar yapıldı.

2015 yılı Ramazan ayında Ankara’da İftar Yemeği düzenlendi.

ÜYELERİMİZİN HUKUKİ SORUNLARI

Türk Telekom’dan ayrılan ve Türk Telekom’da çalışmaya devam eden arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü için girişimlerde bulunduk.

Türk Telekom’dan ayrıldığımız günden bugüne eksik maaş aldığımız bütün kesimlerce bilinmesine, gerçek durumun belgelenmesi, mahkemelerin görevlendirdiği bilirkişilerce tespitine rağmen davalarımız hukukun labirentleri içinde 6-9 senedir gezdirilmektedir. Arkadaşlarımızın bıkkınlığa uğraması, yılması için kanunların açıklıkları muhataplarımızca sonuna kadar kullanılmış, mahkemelerde bu duruma müsamaha göstermiştir. Tüm engellemelere rağmen kazanılmış haklarından vaz geçmeyen üye arkadaşlarımızın davalarının önemli bir bölümü kazanılmış, küçük bir bölümü kaybedilmiş bir bölümü de sürmektedir.

“Adalet Mülkün Temelidir” sözü mahkeme salonlarına asılan ülkemizde, ne acıdır ki hukuk çok yavaş işliyor. Adalet gecikiyor. Davalar sonuçlandığı zaman da vicdanlar yeterince tatmin olmuyor. Hukuk sistemimiz, “USUL” problemi ile boğuşuyor. Usul hukukundaki karmaşa adaletin gecikmesine, hatta gerçekleşmemesine neden oluyor. Bu eleştiriler toplumumuzda yıllardır tartışılır. Ama bir türlü çözüm bulunamaz. Biz bu konunun vahametini işin içine girince  daha iyi anladık.

Öte yandan, Telekom’un üst yönetimindeki FETÖ’cü yöneticilerin FETÖ’cü yargı mensuplarını etkilemesinin de davaların gecikmesinde ve aleyhimizde sonuçlanmasında önemli payının olduğunu şimdi daha iyi anlıyoruz.

BASIN AÇIKLAMALARI VE FAALİYETLERİMİZİN YANSIMALARI

Derneğimiz çeşitli konularda basın açıklamalarında bulunmuş ve bu açıklamalardan bazıları medyada da yer almıştır.

Görüştüğümüz pek çok milletvekili de Türk Telekom eski çalışanlarının sorunlarını, Türk Telekom Özelleştirilmesi, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı, Türk Telekom’un Gayrimenkul satışını, BTK hakkındaki Devlet Denetleme Kurulu Raporunu, Türk Telekom Yönetim Kurullarının teşkili, Türk İsminin Türk Telekom tarafından kullanılması gibi onlarca farklı konuda Soru Önergeleri verdiler.

DİĞER SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE MÜŞTEREK ETKİNLİKLERİMİZ

Derneğimiz 38 Dernek, 17 Vakıf, Bir Konfederasyon, 13 Sendika, Bir Oda, Bir Federasyon ve Bir konseyin üye olduğu Türk Dayanışma Konseyi’nin üyesidir. Dolayısıyla Türk Dayanışma Konseyi’nin tüm faaliyetlerine katılmaya çalışılmıştır. Ayrıca Alternatif Bilişim Derneği, Mobbingle Mücadele Derneği, ile işbirliği halinde çeşitli etkinliklerde bulunulmuştur.

Öte Yandan Araştırmacı Arkadaşlarımızın sorunlarının çözümü için kısa adı ADYED olan Araştırmacılar Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte faaliyetler sürdürülmüş, bu çalışmaların sonucunda istenilen ölçüde olmasa da kısmi bir iyileştirme yapılması sağlanmıştır.

DİĞER HUSUSLAR;

Çeşitli tarihlerde TTBYS’den alacağı olan eski üyelerin isimlerini web sitemizde yayınlayarak, alacaklarından haberi olmayan arkadaşlarımızı alacakları konusunda bilgilendirdik. Pek çok arkadaşımız haberdar olmadıkları alacaklarını tahsil imkanına kavuştular.

Telekomcular Derneği olarak, derneğin yalnızca Türk Telekom çalışanlarının/eski çalışanlarının derneği olarak kalmaması, ilk yuvamız olan PTT’den emekli olmuş ve halen çalışanları da kapsayacak faaliyetlerde bulunmasını hedefledik. Web sitemizde PTT ile ilgili haberlere de geniş yer verdik. Çeşitli etkinliklerimize PTT emeklsi ve PTT çalışanı arkadaşlarımızı da davet ettik. Bundan sonraki Yönetim Kurullarında PTT çalışanı arkadaşlarımızın da bulunması ailemizi daha da güçlendirecektir.

Biz göreve başlarken yaptığımız duyurularda, arkadaşlarımızın yönlendirici, yol gösterici eleştirilerine açık olduğumuzu belirttik. Bu tür eleştirileri de hep olumlu olarak karşıladık, hatalarımızı düzeltmeye çalıştık.

Örneğin;

1)    Derneğin bir siyasi fikrin hâkimiyetinde olduğu eleştirisi yaygındı.  Doğru değildi, ancak genel kabul görmüş  bir eleştiriydi. Bu yargıyı değiştirmek için çok uğraştık.  Derneğimizin, “Ülkenin Bölünmez Bütünlüğü”, “Özelleştirmedeki hataların ortaya konulması”, “Milletimizi millet yapan ortak değerlere bağlılık”, “Türk Telekom’da yapılan yanlışların ortaya konması” konularında hassas olması gerektiği konusundaki inancımızı hep muhafaza ettik. Bu konularda duyarlı olmayı da siyasette tavır koymak olarak değerlendirilemeyeceğine inandık.

2)    Hukuki sorunlar konusunda da yoğun eleştiri aldık. Bunların büyük çoğunluğu da, eleştirileri yapanlar açısından  haklıydı. Ancak bu sorunların büyük bölümü de, yasalardaki boşluklar, açılan ilk bireysel davalarda yapılan hataların içtihat haline gelmesi, Türk Telekom’un üst yönetimindeki FETÖ’cü yöneticilerin FETÖ’cü yargı mensuplarını etkilemesi,  hukukun yavaş işlemesi ve davaların usul hukukunun çıkmazlarına takılması gibi bizimle doğrudan ilgili olmayan nedenlere dayanmaktadır.

Tüm gücü üye aidatlarına dayanan, maddi imkânları sınırlı  derneğimizin üye sayısı ne yazık ki istenilen ölçüye ulaşmadığı için, maddi kaynaklarımız da sınırlı kaldı. Dolayısıyla maddi güç isteyen bazı faaliyetleri de gerçekleştiremedik. Bu nedenle, uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer alan; *Ticari İşletme Oluşturulması, *Dergi çıkarılması *Misafirhane/ Restaurant/Lokal’in faaliyete geçirilmesi ve  Telekomcular Derneği Yayınları Oluşturulması hedeflerimiz yeterli maddi güce sahip olmadığımız  için gerçekleştirilemedi

Bu iki yıllık faaliyet döneminde  tabii ki eksiklerimiz ve yanlışlarımız da oldu. Büyük bölümü imkânsızlıklar ve zorluklar içinde faaliyet göstermemizden kaynaklan bu eksiklik ve yanlışlıklar için hoşgörünüze sığınıyoruz.

Camiamız mensuplarının (PTT ve Türk Telekom eski çalışanları/çalışanları) ister üyemiz olsun, ister olmasın yapacakları katkılar, öneriler, eleştiriler görev alacak yeni Yönetim Kuruluna güç katacaktır.

Bu düşüncelerle, faaliyet raporumuzu Genel Kurulun tasviplerine arz ediyoruz.

                                                                                                                   

TELEKOMCULAR DERNEĞİ  YÖNETİM KURULU

Bu Haber 1602 defa okunmuştur.
BYS´DEN ALACAKLI OLABİLİRSİNİZ
KADIN ve EDEBİYATI TARTIŞACAĞIZ
BAŞKANIMIZIN YENİ YIL MESAJI
2018´İN İLK KİTAP GÜNÜ 6 OCAK´TA
TELGRAFÇI HAMDİ´Yİ ANIYORUZ
MEVLİD KANDİLİNİZ KUTLU OLSUN
DAVETLİSİNİZ
ESKİ BAKAN´DAN DERNEĞİMİZE
KARA GÜNLER OLMASIN
ÖDÜL TÖRENİNE DAVETLİSİNİZ
MAKALE YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI
KİTAP SÖYLEŞİ ve İMZA GÜNÜ
DÖRDÜNCÜ KİTAP GÜNÜ 14 EKİMDE
OKUYORUZ-OKUTUYORUZ
BİR KİTAP GÜNÜ ETKİNLİĞİ DAHA GE
3. KİTAP GÜNÜNE BEKLİYORUZ
İL TEMSİLCİMİZ OLMAK İSTER MİSİ
TÜRK TELEKOM VE ÖZELLEŞTİRMESİ
ZORUNLU BİR AÇIKLAMA
BÜYÜK KAMPANYAYA BİR KATKI DA Bİ
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!