A HarfiA Harfi

Tarih: 2008-06-11

AUP: Kabul Edilebilir Kullanım Politikaları Birçok transit iletişim ağı üzerlerinden geçecek bilgilerin içeriğini kısıtlamaktadır. En çok bilinen örnek NSFNET’in ticari kullanıma izin vermeyen kabul edilebilir kullanım politikalarıdır. AUP yürütmesi ağa göre değişmektedir. National Science Foundation. Access Mechanism : Erişim Mekanizması. Bir veya birden fazla yazma ve okuma kafasını, istenilen yazma ve okuma konumuna getiren mekanizma. Bu mekanizma, yazma ve okuma kafaları sabit olan sistemlerde veri ortamını hareket ettirmek için kullanılır. Access Privileges: Dosyalarda değişiklik yapmak ve erişmek için imtiyaz. Access time: Belleği okumak için gerekli süre. Access: Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. ACCUFIND: Adres http//nln.com/Accufind JavaScript motoru Netscape tarayıcınıza yepyeni bir güç ekliyor. Bulmak istediğiniz kaynakların en iyilerini Accufind’ da bulabilir; aradığınız kaynaklara kolayca ulaşabilirsiniz. Accuracy: Hatadan uzaklık derecesi. Accuracy, Precesion ile karıştırılır. Perecisin, herhangi bir ölçme işleminde hassasiyet için kullanılır. Açılacak Doküman Adi: Web sayfasının sunucu üzerindeki spesifik dosya adini belirtir. Kullanma zorunluluğu yoktur. ACTV: Klasik televizyonlardan biraz daha iyi resim kalitesi olan HDTV sistemine geçiş olarak kabul edilen TV yayın sistemi. AD:Yönetsel Alan (Administrative Domain). AĞ: Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemidir. Bir ağ WAN ve LAN’ ların değişik birleşimlerinden oluşabilir. Yerel Alan Ağı (Local Area Network), Geniş Alan Ağı (Wide Area Network),ağlar arası ağ (Internet). Ağ-Ağ Arabirimi: (Network-to-Network Interface/NNI) Frame Relay Servisi veren ağlar arasındaki bağlantıları tanımlar. Bu tanım Frame Relay Servisinin dünya çapında verilmesine olanak sağlar.Frame Relay yüksek hız ihtiyacından dolayı öncelikle LAN-WAN-LAN bağlantısında uygulama alanı bulduğu için LAN bağlantılarına uygun PVC desteğine dayalıdır.Uzlaşmaya varılan bu iki uygulama dışında su konular üzerinde çalışmalar devam etmektedir AD/DA Çevirici : Analog ses işaretlerini sayısal işaretlere ya da tersi işlemi ayni şekilde hazırlayan devrelerdir. A/D-D/A Çeviriciler : Bilgisayarlı müzik sistemlerinde (CD, DAT, HD Recording sistemler) Analog bilgileri dijital’e ya da bunun tersini yapan elektronik devreler. Bunlar kalitelerine göre fiyatlanırlar. Sistem maliyetlerinde büyük yer tutar. Örneğin, üzerinde bu çeviriciler bulunmadığından Waveboard’in fiyatı oldukça düşüktür. Adapter (Adaptör): Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan iki konnektörün veya cihazın bağlanmasını sağlayan bir aracı cihaz. Adaptör : Uygunlaştırıcı, çevirici, güç kaynağı. ADC: Analog sinyalleri karşılığı olan dijital sinyallere dönüştüren bir cihaz. Address : Verinin saklandığı bellek bölgesi. Address: Bir kaydı, bölümü veya bilginin saklı olduğu kısmı ifade eden isim, etiket veya rakamdır.Address (Adres)Internet’te kullanılan üç tip adres vardır. Bunlar e-posta adresi; İP, Internet ya da Internet adresi; ve donanım ya da MAC adresidir. Address (Adres): Bir sistem ya da ağdaki bir cihazda veya diğer veri kaynaklarında bulunan bir dosyanın yeri için ayrılmış özel kod. Bir kullanıcının yerini belirten dizi. Address resolution : Alfa sayısal bir Internet adresine karşılık gelen sayısal fiziksel adrese çevirme işlemi. Administrative Domain: Yönetsel Alan. Tek yönetim birimi tarafından idare edilen ana sistemler, yönelticiler, ve birbirine bağlı iletişim ağlarının bütünü. ARPANET: İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar AgiARPA tarafından finanse edilen ve Internet’e öncülük eden bir uzun mesafe iletişim ağıdır. İletişim konusundaki araştırmalara temel oluşturmuş, İnternetin geliştirilmesi sırasında omurga rolü üstlenmiştir. ARPANET birbirine kiralık hatlar üzerinden bağlı ve paket anahtarlayan bilgisayar sistemlerinden oluşmuştu. ,Savurma Bakanlığı ‘ Araştırma Projeleri Ajansı (Defence Advanced Research Projects Agency). Aerial: Anten A-F : Alçak frekans, odyo frekans, ses frekans. A/V: Audio/Video (Ses görüntü). A2Z: Adres http//a2z.İycos.com/Lycos(un A2Z klasörü İNTERNET kalabalık alanında yeni bir yer alıyor. A2Z’de çocuk sayfalarından, dünya film festivallerine, UFO’lardan, sanal fiziğe, her türlü konuyu bulabilirsiniz. AF: Kameralarda netliğin otomatik olarak sağlanmasıdır. AIX : İBM tarafından geliştirilen UNİX tabanlı işletim sistemi. Aldus Freehand: Programın modüler çalışma özelliği ileri düzeyde. Font menusundan Windows altında kullandığınız tüm fontları kullanmanız mümkün. Değişik ortamlarda sunum ve grafik özelliği de ileri düzeyde bir program. Aldus PageMaker: PC’lerde en yaygın kullanılan masaüstü yayıncılık programı olan Aldus PageMaker, grafik yazılımları ve tarayıcıları ile oluşturduğunuz grafikleri kolayca yerleştirip formatlamanıza imkan veren masaüstü yayıncılık programı. Alfa kanallari: Photoshop’da, dokümanı oluşturan kanalların haricindeki her yeni kanala verilen isim. Seçili alan, Save Selection ile kaydedildiğinde bir alfa kanalı oluşur. Ayrıca Channels paletinde New Channel ile oluşturulan her yeni kanal, ayni zamanda alfa kanalıdır. Alias: Takma ad. Uzun ve hatırlaması zor bir ismin yerine kullanılan genelde kısa ve hatırlaması kolay isimler. Aliasing: Bilgisayar grafik sekilerinin kenarlarında bulunan, bazın jaggies diye de adlandırılan bir efekt. ALL İN ONE: Ad adresten Internet dahilindeki tüm arama/tarama servislerine ulaşabilirsiniz. Alphanumeric : Alfabetik ve nümerik karakterlerden oluşmuş kelime. Rakam, kelime ve özel semboller ihtiva eden karakter seti. ALTAVISTA: Adreshttp//altavista.digital.com/Digital Equipment Co. firmasının Alta Vista tarayıcısı 16 milyon Web sayfası içindeki 8 milyar kelimeyi önünüze getiriyor. En büyük Web indeks’ine de sahip olduğunu iddia eden firma bu indeks içinde detaylı ya da kalıp halinde bir araştırma yapmanıza izin veriyor. ALTA VISTA: Digital Equipment Co. firmasına ait olan Alta Vista, popüler Internet tarayıcı servislerinden biridir. Servis amacı; aradığınız bilgiye, web sayfasına veya haber grubuna ufak bir aramadan sonra ulaşabilmenizi sağlamaktır. 16.000.000 web sayfası ve 13.000 haber grubu içinde arama yapabilmektedir. Alta Vista nin size sunacağı iki arama seçeneği ile mutlaka aradığınız bilgiye ulaşırsınız. Alta Vista’ya http//www.altavista.digital.com adresinden ulaşabilirsiniz. ANSİ : Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü Bu organizasyon bilgi ve iletişim gibi bir çok alanda A.B.D. standartlarını belirlemektedir. Bu organizasyon tarafından onaylanan standartlar ANSI standartları olarak anılmaktadır. (örneğin ANSI C. ANSI tarafından onaylanmış bir C dilidir.). ANSI bir ISO üyesidir. Analitik : Elektronik devrelerin matematiksel yolla çözümlenmesi. Analog computer: Analog hesaplayıcı (Analog Bilgisayar). Analog devre : Lineer devre, girişe verilenin fonksiyonu olarak çıkısı değiştiren devre. Analog Digital Convertor : Analog sinyali sayısal sinyale dönüştürücü. Analog Film Recorder: Bilgisayar ekranından alman bir görüntüyü, alındığı biçimde ve ekrandaki ayni ayrışımda kaydeden bir film alicisi. Analog Monitör: Analog bir sinyal kullanan ve birincil renkleri sonsuz sayıda gölgeler ya da gri bir skala halinde gösteren bir ünite. Voltajı devamlı değişir. Analog: İşlemden geçirilen yada yeniden orijinal bir görüntü veya sesi temsil eden bir elektrik sinyalinin varyasyonu. ANCHOR: HTML dosyalarında kullanılan anchor aktif doküman içinde başka bir bölgeye gitmek veya bambaşka bir sayfaya dallanmak için kullanılır. (Genellikle altı çizili mavi bir metin seklindedir.) And : Ve. ANİMASYON: Animasyon; grafiklerin belli bir senaryo doğrultusunda canlandırılması işlemidir. Hareket her zaman insanların ilgisini çeker ve eğlendirir fakat animasyon işlevi eğlendirmekten ibaret değildir. tinde yoğun mesajlar taşıyabilir, tasarımı ilginç kılar ve özgün bir nitelik kazandırır. Animasyonun tüm bu görevleri yerine getirebilmesi kullanıldığı yere, miktara ve en önemlisi kalitesine bağlıdır.Teknik Bilgi Multimedya uygulamalarının içinde animasyonlar teknik olarak ikiye ayrılır.Nesne animasyonu Herhangi bir değişime uğrayan nesne ve yazıların ekran üzerinde hareketlenmeleri veya yer değiştirmeleridir.Kare animasyonu Nesnelere değişik karelerin birbirleri ardına oynatılmaları suretiyle hareket verilmesidir. Bu animasyonlar mevcut filmlerle oynama (kare boyama, morfoz vs.) veya yeni bastan film yapma yoluyla gerçekleştirilebilir.Kare animasyonları iki veya üç boyutlu olabilirler. Animatic: Videoteyp’de ya da bilgisayar ekranında gösterilen bir video programının görüntüsel dış çizgisi. Animation (Animasyon): Ekranda görüntü hareketleri yaratmak için tatbik edilen bir işlem. Bazı durumlarda rendering seklinde de belirtilebilir.2-D Animation (iki boyutlu animasyon)Basit görüntülerle çal sir. İmge yana döndüğü zaman düz çizgiler görülür. ‘İmgelerin birbiri üstüne kompoze edilmesinde kullan ilir.2.5-D Üç boyutlu efektlere sahip iki boyutlu bir grafik.3-D Animation Ekranda perspektif içinde hareket ettirebilmek için, bir nesnenin üç boyutlu bir bilgisayar modelini yaratmak. Anonim FTP: Anonim FTP kullanıcıların kullanıcı adi ve şifre belirtmeden Internet üzerindeki herhangi bir yerdeki dokümanlar, dosyalar, programlar ve bunun gibi bir çok arşivlenmiş veriyi bilgisayarınıza aktarmanıza izin verir. Ağ üzerindeki bir kullanıcı “anonymous” kullanıcı adini vererek güvenlik önlemlerini asar ve sistemdeki genel erişime açık dosyalara erişir. arşiv makinesi (archive site), Dosya Aktarma Protokolü (File Transfer Protocol). Anonymous FTP (Anonim): Genel Internet kullanımına sunulan dosyalara kullanıcıların ulaşmalarını sağlayan yöntem. ANSI : Amerika Birleşik Devletleri menseli audio visüel (visual) ve bilgisayar cihazlarında kullanılan standartlardan sorumlu olan organizasyon. Anti aliasing: Photoshopun alanların eğilimli hatlarını oluşturmak için kullandığı, alan rengi ile alan kenarındaki renk arasında geçişi sağlayan farklı tonlarda pikseller. Anti-alising: Grafik görüntüde alising ortaya çıkmasını azaltan bir görüntü-işlem tekniği. Köselerin keskinliğini azaltarak, daha yumuşak görünmelerini sağlar. Antialias : Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metodudur.Bu esnada kenarlar biraz silinmesine rağmen, göze sübjektif olarak daha keskin ve düz görünür. Ayrıca bu düzleştirme işlemi de daha çok hesaplama süresi gerektirir. AOL: AOL, America On Linein kısaltılmasından oluşmuştur. Sadece Amerika’da 4.5 milyon kullanıcısı olan America On Line her ne kadar ev kullanıcılarına hizmet veren bir sistem olsa da Internet erişimi de sağlamaktadır. Maalesef Türkiye’de AOL bağlantısı sağlayan bir kuruluş yoktur. Amnerica On Line hakkında daha çok bilgiye sahip olmak için http//www.aol.com adresine bir göz atin. Appletalk: Apple bilgisayar ürünleri ve diğer bilgisayarlar arasında iletişimi sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir iletişim protokolüdür. Su anda 235Kb/s hızında çalışan Localtalk ve lüMb/s hızında çalışan Ethertalk gibi uygulamaları vardır. Application: Uygulama Doğrudan kullanıcı için bir işlevi yerine getiren program. FTP, mail ve telnet kullanıcı programları iletişim ağı uygulamalarına örnek oluştururlar. Archie: Internet üzerindeki bilgileri otomatik olarak derleyen, düzenleyen ve kullanıma sunan bir sistem. Archie’nin ilk uygulamaları sadece Internet üzerindeki tüm FTP arşivlerini tarayıp inden oluşturmakta, aradığınız dosyaların Internet üzerindeki hangi makine ve dizinlerde olduğunu listelemekteydi. Daha sonraki uyarlamaları diğer bilgi türlerini de sağlamaktadır. Arşiv makinesi (archive site), Gopher, Geniş Alan Bilgi Hizmet Birimleri (Wide Area Information Servers). ARCHIE: Sayisi, binleri asan ftp sitelerinden, istediğiniz dosyaları bulabilmeniz için gerekli olan bir veritabanı araştırma aygıtıdır. Archieyi kullanarak istediğiniz dosyayı, isme, konuya ya da anahtar sözcüğe göre aratabilirsiniz. Bu günlerde Web siteleri de bu tip özellikler kazandığı için Archie’ lerin kullanımı gittikçe azalmaktadır. Archie: Genel kullanıma açık anonymous FTP dosyalarını aramak için kullanılan bir araç. ARPANET: İleri Araştırma Projeleri Ajansı Bilgisayar Ağı (Advanced Research Projects Agency Network). Internet ağı konusunda ilk çalışmalar yapılırken o ağa verilen ad. Bugünkü Internet’in temeli. ASCII: Birçok bilgisayarın kullandığı standart 8 bitlik haberleşme kodudur. Aspect Ratio: Bilgisayarlı grafik işlemlerinde, bir çerçevenin veya bir görüntünün yatay ölçülerinin, dikey ölçülerine göre oranı. Bu oranın korunması veya kontrol edilmesi, bir görüntünün sağlanması veya baskıya geçirilmesi için önemlidir. Assemble Editing: Video görüntü sekansları pleybek bir VCR’den bir VCR alıcısına, edit kontrol cihazından, pre-roll veya yumuşak edit sağlayan diğer imkanlardan faydalanmaksızın direkt olarak geçirilmesi. edit olarak da bilinir. Assembler : Makine dilinde program üreterek bilgisayar tarafından doğrudan isletilebilmesini sağlayan bilgisayar programıdır. Assembly language: Assembler dili. ATM: Frame Relay Servisinin daha yüksek hızlara (45 Mbps) çıkmasını sağlayacak ATM teknolojisi üzerinden verilmesini kapsamaktadır. ATTRIBUTE: HTML sayfalarında kullanılan kontrollerin (TAG) aldığı parametrelerdir. Her bir parametre kontrole yeni bir özellik ekler. Bazı parametreler değer alır, bazıları ise olduğu gibi kullanılır. Audio Mixincı: Mic-Mikser veya diger bir ses miks cihazı kullanılarak değişik kaynaklardan bir Audio track yaratılması. Audio Mixing: Mic-Mikser veya diğer bir ses miks cihazı kullanılarak değişik bir Audio direkt olarak orijinalinin üstüne kaydedilir. Audio sinyallerini taşıyan video teybin bir bölümü. Audiospace (Audio alan) : Sesin özel bir etki yapabilmesi için çeşitlendirilmesi. Authentication: Doğrulama Autlıorware: Çok medyalı gösteriler yaratmak için kullanılanı ortaya çıkaran ve dahil edilmesi gereken video ve Audio elemanlarının belirten geliştirilmiş yazılım programları. AutoCAD 12-13: Çizim ve tasarım islerinin ana kaynağı olma özelliğini bu yeni versiyonunda da koruyor.İşlevselliği daha da artırılarak, kullanım kolaylığında önemli mesafe alınmıştır. Autorec sonser: Ses kaydını en doğru seviyesinde gerçekleştiren algılayıcı. Bu düğmeye basıldığında müzik kaynağı 7 saniye kadar incelenir ve en doğru kayıt seviyesi belirlenir. Aux: Yardımcı elemanlar; müzik setine TV, kompackt disk, video ya da bir başka müzik kaynağının bağlanabildiği soket. AVC : Otomatik volum kontrol (Volum= alçak frekans sinyalinin büyüklüğü). AVI: Ses ve Video özelliklerinin bir arada kullanılabildiği dosyalar. Windows un Medya Aygıtı öğesi üzerinden ulaşılabilir. AWK: Unix’in özelliklerini de taşıyan oldukça güçlü bir “yığın dilidir.” Awk, Unix kabuğunun dosya isleme arabirimlerine, “C” benzeri yapısal programlama gibi bir çok ilave getirir. Axis: Uzunluğu ölçümü veya konumların tespiti için başvurulan sabit bir hat.
Bu Haber 3461 defa okunmuştur.
X Harfi
W Harfi
Z Harfi
Y Harfi
V Harfi
U Harfi
T Harfi
S Harfi
R Harfi
P Harfi
O Harfi
N Harfi
M Harfi
L Harfi
K Harfi
J Harfi
I Harfi
İ Harfi
H Harfi
G Harfi
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!