D HarfiD Harfi

Tarih: 2008-06-11

DA (DispIayAdapter): Görüntü adaptörü. DA/Converter: Bilgisayar tarafından kullanılan dijital sinyalleri, Analog sinyallere çeviren bir cihaz DAC : Dijital ses kasedi DARPA: Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı (Defense Advanced Research Projects Agency) DAT : Dönel kafa prensibi ile sayısal yazan ve okuyan kesinlikle dip gürültüsü olmayan kayıt cihazları. Bunlar 44.1 ya da 48, Ki-iz sampling rate kullanarak CD kalitesinde ya da daha yüksek kalitede kayıtlar gerçekleştirir. Bunların CD’ye çıkışları sayısal olarak yapılacaksa mutlaka 44.1 olarak kaydedilmelidir. DAT (Digital Audio Tape): Özel formatta kaseti üzerine 16 bit 44.1 ya da 48 KHz. sampling rate kullanarak dijital ve dönel kafa prensibi ile çok kaliteli kayıt yapan teyp sistemi. DAT: Digital Audio Tape günümüzde Master banda olarak standartlara yerleşmiş Teyp sistemi. Dönel kafa sistemi ile çalışmakta. CD ya da üzerinde kayıt yapan teyp sistemi. DAT: Digital Audio Tape tamamıyla sayısal kayıt formatları ile kendine özgü kaseti üzerine video recorder prensibi gibi dönel kafa ile kayıt yapan teyp aygıtı. Data (Bilgi-veri) : Bilgisayar tarafından üretilen ve islenebilen bilgi elemanı için kullanılan genel terim. Database Veri tabanı: Bir bilgisayar sistemi içinde saklı ve erişilebilir verilerin tümü. Bunlar değişik kullanıcıların ayni bilgilere erişebilmesi ve gereksiz tekrar ve fazlalıkları önlemek amacıyla büyük bir kütük seklinde hazırlanabilir. Bu düzen veri saklama alanında daha az yer kapladığı gibi erişim süresini de hızlandırır. İzni olmayan kişilerin kullanmasını ve başkalarına ait verilerle karışımı veya bunların bozulmasını önlemek için bu kütüğe parolalar ve kullanıcı alanları konulabilir. Data bus : Veri hattı. Database (Veritabanı): Bilginin çok sayıda kullanıcının yararlanacağı şekilde saklanması. DBS: Uydu televizyon yayınları televizyon sinyallerini uydulardan direkt olarak evlerdeki antenlere gönderen uydu yayın sistemi. Decimal : Onlu. Decoder: Kod çözücü. Bazı uydu yayınları elektronik olarak kodlanmakta ve kod çözücü olmadan izlenmemektedir. Sadece abonelere dağıtılan bu kod çözücüler, sinyalleri izlenebilir hale getirir. Ancak rekabet nedeniyle pek çok kuruluş kodlama sisteminden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Decoder / Encoder: Bir decoder kompozit bir video sinyalini ayrı ayrı RGB sinyallerine çevirir. Bir encoder ise, bu RGB sinyallerini tek bir kompozit sinyale çevirir. Dedicated Line: Bir iletişim şirketinden kiralanan özel hat. Default route: Varsayılan rota Sevk tablosunda adresi bulunamayan paketlerin gönderileceği rota. Default: Bilgisayarın otomatik olarak geçerli saydığı ve aksi belirtilene kadar geçerliliğini koruyan işlem veya değer. DARPA: Savunma Bakanlığı İleri Araştırma Projeleri Ajansı Askeriye tarafından kullanılmak üzere yeni teknolojiler üretmekle sorumlu A.B.D. Savunma Bakanlığı Ajansı. DARPA (daha önce ARPA olarak bilinmekteydi) bugünkü İnternetin geliştirilmesinden sorumluydu ve Berkeley UNIX ve TCP/IP’yi de içeren bir çok geliştirme projesini Finanse etti. DDN NIC: Savunma Bakanlığı Bilgisayar Ağı için Ağ Danışma Merkezi Genelde “The NIC” olarak bilinen bu yerin en önemli sorumlulukları arasında Internet ağ adreslerini ve özerk sistem numaralarının dağıtılması, hiyerarşideki en üst alanın yöntemi, ve DDN için danışma ve destek hizmetleri vermesi gibi konular sayılabilir. Burası ayrıca RFC’ ler için birincil başvuru kaynağıdır. Ağ adresi (network address), Ağ Danışma Merkezi (Network Informafion Center), Yorumlar için Rica (Request For Comments). Defıniton: Bir görüntünün kesinliği veya ayrışımı. Defringe: Photoshop’ da, A zeminindeki bir B alanını kopyalayıp, bir C alanı üzerine yapıştırdığınızda, B alanın kenarlarında oluşan ve A zeminine ait olan pikseller. Bu piksellerdeki renk, C ile uyumsuz ise çok çirkin bir görüntü oluşur. Deprade: Bir rengin bir başka renge dönüşmesi esnasında oluşan renk geçisi. Koyudan açığı gibi.. DEJANEWS: Adres http//www.dejanews.com/DejaNews aradığınız konuyu UseNet haber grupları aracılığıyla bulur. Bulunan bilgiler ise yazdığınız kelime tutarlılık derecesine göre sıralanır Dekuplaj: İstenmeyen sinyallerin saseye iletilmesi. Dekuple : Bir sonraki kata iletilmeyen, saseye aktarılan Delete: CD playerde diskin istenmeyen bölümlerinin çalınmamasını sağlayan özelik (veya silme tuşu). Delimiter : Bir depolama bölgesinde bilginin başlangıç ve bitişini işaretleyen karakter.Bu işlem için genellikle virgül, iki nokta üst üste, space kullanılır. Desaturate: Solgunluk. Bir rengin veya bir alandaki renklerin, olduğundan daha cansız, tram değeri düşük görünmesi. Device : Özel bir işlem yapabilen hardware parçası. Printer, bir device örneğidir. Desarj: Boşalma, üzerindeki yükü atma. Dial-up: İki makine arasında telefon Hattı üzerinden arama yapılarak sağlanan geçici bağlantıya verilen isim. Difüzyon : Dağılma, yayılma, püskürtme. Digital (Sayısal): Ses, görüntü, bilgisayar verisi ya da diğer bilgiler için işlemleri yapmak veya ikilik (sıfır veya bir) sinyalleri iletmek için voltal, frekans, genlik, zaman vb. ayrık değişkenleri kullanan bir yöntem. Dijital Analog Converter: Sayısal Analog dönüştürücü. Dijital Analog Çevirme: Bilgisayarın hafızasında herhangi bir şekilde depolanmış örnekler sayısal olarak islenip, Analog sinyallere çevrilir. Bu sinyallerinde uygun bir cihaza iletilmesiyle hafızadaki o yerinin temsil ettiği sesi duyarız. Digital Audio: Sesi daha yüksek kalite sağlamak amacıyla bir sayısal dizi seklinde kodlayarak saklanan bir ses alma tekniği. Digital Computer: Sayısal bilgisayar. Digital Date: Bilgisayarda kullanılan ve işlemi yapılan sayısal bilgiler Digital : Sayısal. Digitize: Bir audio veya video sinyalini Analog halinde, bilgisayar cinsi dijital kod numaralarına dönüştürmek. Digitizer: Analog bir video görüntüsünü d bilgisayar grafiğine dönüştüren bir cihaz. DA Conversion: Bilgisayarın hafızasında herhangi bir şekilde depolanmış örnekler sayısal olarak islenip Analog sinyallere çevrilir. Bu sinyallerinde uygun bir cihaza iletilmesiyle hafızadaki o yerinin temsil ettiği sesi duyarız.Sentezleme yolu Bilgisayar ses kartına veya içerdiği ses düzeneğine nota bilgisini yollar. 0 düzenekte bu bilgiye Analog sinyaller üretir.En uygun iki tür sentezleme metodu FM ve dalga tablosu sentezlemeleridir.MIDI Yardımıyla Nota bilgisi, bir midi aracısıyla, midi standardını destekleyen müzik aletlerine bilgisayardan yollanır. Bu müzik aletleri de gelen bilgiye göre müzik üretir. Burada gerçeklesen olay kısaca sudur Bilgisayar çeşitli müzik aletleriyle belli bir aracı sayesinde iletisim kurabilmektedir.CD-ROM Sürücünün Denetlenmesi Bilgisayar bir CD sürücüsünü kontrol ederek, bir CD’ deki depolanmış müziği okutabilir.Ses kartlarının bilgisayar dünyasında anlayabileceği sayılar dijital halinde ifade etmenin temelinde Analog/dijital çevirme işlemi bulunmaktadır. Örneklemenin kalitesi alman örneklerin ne kadar sıklıkla alındığı ve her bir örneğin ne kadar bitle anlatıldığıyla doğru orantılıdır. Örnek olarak, 16 bitlik, 44 Khz.lik bir örneklemenin anlamı bir doğal sesi, bir/44000 sinyalde, bir değerini ölçmek ve elde edilen değeri 2 üzeri 16 değerden birisine (2A16)eşitlemektedir. Günümüzde 16 bitlik örneklemeler yaygındır. Fakat değişik çözünürlüklerde vardır.Adlib Gold 1000, 12 bitlik Genoa Audiobahn 10 bitlik örnekleme kullanılır.ADPCM PCM’ in değişik bir çeşidi olup daha çok sıkıştırma olanağı sağlar. Bunun bedeli de ses kalitesinin PCM de olduğundan daha az olmasıyla ödenir.FM Sentezleme Yukarıda bahsedilen bu sentezleme metodunda ses verisi: dalga sekli üretebilen işlemciler tarafından yaratılır. Bunu da bazı basit dalga şekillerini kullanarak, bunları çeşitli şekilde belirlestirerek yapmaya çalışırlar. Temel olarak Sinüs kare, üçgen , testere dişi seklindeki bazı basit dalga şekillerini birleştirip ezip büzüp gerçek bir ses datasına yaklaşmaya çalışırlar.Bu tabi ki çok zordur. Etrafımızda duyduğumuz doğal sesleri yapısında o kadar fazla Sinüs dalgası vardır ki bunlar sayı olarak taklit edilmesi bile sekil olarak taklit edilmeleri imkansıza yakındır. FM sentezleme yoluyla gerçekçi sesler elde etmek zordur. Zaten FM sentezleme ile elde edilmiş sesleri dinlerken, elektronik devreleri bu iste bir parmağı olduğu hissine kapılırız. Gerçek sese yaklaşmak için gelişigüzel dalga birimlerinin de kullanıldığı olur. Fakat daha çok işlemci kullanmak kaliteli ses elde etmek için daha uygun bir yöntemdir. Adlib FM sentezlemeyi kullanan ilk kartı. Bu kartta iki işlemcili bir yamaha YM 3812 FM çipi bu görevi üstlenmisdir. Bir çok Adlip uyumlu kartlarda FM sentezlemeyi kullanırlar. FM sentezleme yapan daha yeni kartlar yamaha SBPro daha mantıklı bir seçim olacaktır. Directory (dizin) : Depolama bölümü için her dosyaya ait adi, yeri, boyutu, yazılı veya son düzeltme tarihini veren tablo. Disket : Software veya data kaydetmeye yarayan, düz, eğilebilir, magnetik materyal ile kaplı ve koruyucu zarf içindeki çevre birimi. Display size: Bir monitörde, kullanıcının çalışabileceği gerçek ekran alanı Display: Bir görüntünün elektriksel işaretlerden optik işaretlere çevrildiği düzen. DCE: Dağıtılmış İşlem Ortamı programlama arabirimleri, yöntemleri ve hizmet birimi işlevlerinden oluşan ve ayni uygulama programlarını değişik mimariye sahip bilgisayarlar üzerinde kullanabilmeye olanak sağlayan mimari. Digital, IBM ve Hewlet Packard tarafından öncülük edilen Açık Yazılım Kurumu (OSF-Open Software Foundation) tarafından desteklenmekte ve gelişmeler kontrol edilmektedir. Distorsiyon : Bozulma, değişikliğe uğrama, girişe uygulanan ya da üretilen sinyalin orijinal dalga seklinde bulunmayan özelliklerin çıkışta meydana gelmesi. Distorsiyon, haberleşme sistemlerinde önemli bir problemdir. Arzu edilmez. Çeşitleri: Genlik, Atenüasyon, Geçiş, Gecikme, Sapma, Harmonik, S’çmodülasyon, Lineer olmayan, Faz, Optiksel, Aralık distorsiyonlaridir. Distorsiyon : Orijinal sinyalin faz, frekans, genlik ve dalga sekli bakımından bozulmaya uğraması. Distortion: Bir devrede giriş karakteristiğinin çıkışta tam olarak yeniden elde edilmemesi, sekil bozukluğu, deformasyon, distorsiyon, sesin güçlendirilmesi sırasında oluşan bozulma miktarı. Oran, yüzde l’ den küçük olmalıdır. Müzik seti alırken broşüründe bu oranın düşük olmasına dikkat etmek gerekir. Distributed database: Dağıtılmış veritabanı Kullanıcıya tek bir veritabanı gibi gözüken fakat ayrı yerlerdeki veritabanlarından oluşan veritabanı. Buna iyi bir örnek olarak Alan Adi Sistemini (DNS-Domain Name System) verebiliriz. Diz üstü bilgisayarlar: Multimedya tasarımı bir diz üstü bilgisayarın sabit diskine kopyalanır ve mevcut ekranından gösterilir. Prezantasyon birebir veya birkaç kişiye yapılacaksa kullanılır. DNS: Alan İsmi Sistemi (Domain Name Server). DNS : Bağlanılan sunucu ismini açık Internet adresine çevirmek için kullanılan bir mekanizmadır. Internet üzerinde ayni adli iki veya daha fazla sunucu isminin olmaması da yine DNS sistemi sayesinde gerçekleşmiştir. DNS : Internet alfanümerik adreslerini sayısal adreslere (IP numarası) çeviren yöntem. DOCUMENT : Bir I dosyasının tüm içeriğine birden doküman denir DOL:Dinamik seslerin fizyolojik düzeltimi. Domain: Alan Alan terimi Internet’te oldukça fazla kullanılmaktadır. Bu terim Yönetimsel Ajan mevzusunda ve Alan İsmi mevzusunda geçmektedir. Yönetsel Alan (Administrative Domain), Alan İsmi Sistemi (Domain Name System). DOMAİN NAME: Internet sitesini tanımlayan isimdir. Bir “Domain Name” noktalarla ayrılan iki ya da daha çok parçadan oluşmak zorundadır. Bir makinenin birden çok ismi olabilir, fakat bu adreslerin hepsi ayni makineyi işaret eder. Ortada, gerçek bir bilgisayar olmamasına karsın bir “domain name” olabilir. Bu, Internet’te bir Web sayfası olmasını isteyen firmalar tarafından sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.Bu erişimi sağlayan firmalar genellikle “Internet Erişim Sağlayıcılarıdır. Web sayfasına gelen postalar öncelikle ana Makina tarafından alınıp, sonradan sanal “domain name” e sahip makineye iletilir. Domain Name System : Alan Adi Sistemi DNS genel amaçlı dağıtılmış (distributed), kopyalanmış (replicated) veri sorgulama (data query) hizmetidir. Temel kullanımı bir sistem ismi vererek bu sistemin İp adresini bulunmaktır. Internet üzerinde kullanılan sistem isimleri alan adi (domain name) olarak anılmaktadır, çünkü yazım şekilleri DNS tarzına uygundur. Bazı önemli alanlar arasında .COM (ticari-commercial), EDU (egitim-educational), NET (ağ islet commercial), .GOV (hükümet), ve MİL (askeri-military) alanlarını sayabiliriz. Ayrica bir çok ülkenin kendine ait alan adi vardır; .TR Türkiye, AU Avustralya gibi. Alan Adi Sistemi STD 13, RFCs 1034 and 1035te tanımlanmıştır. Tam Tanimli Alan İsmi (Fuliy Oualified Domain Name). Domain: Bir Internet adresinde kullanıcı adinin sağındaki kısım. Mesela; cc.’ DOS: Bilgisayarın bilgi girişi ve depolama işlemleri için hazır hale gelmesini sağlayan işlemler topluluğu. Dos işletim Sistemi. DOSKEY: Komut isteminde girilen komutları tekrar kullanmak için bazı klavye kısa yol tuşlarını kullanır. Yukarı ok tuşunu kullanarak bilgisayarı açtıktan sonra girdiğiniz komutları yeniden çağırabilirsiniz.Dot address (dotted decimal notation):Noktalı adres (noktalı sayısal gösterim)Nokta adres terimi A.B.C.D gösterilen İp adreslerini nitelemek için kullanılır, her biri hart toplam dört byte’lik İP adresinin onluk düzende gösterilen bir byte’lik kısmini oluşturur. DOT Pitch: Monitör ekranında beliren beneklerin arasındaki mesafenin ölçüsü. Double density : Standart tek yoğunluklu disketlere göre iki kati depolama kapasitesi olan disket çeşidi. Double precission : Her sayıyı ifade etmek için iki bilgisayar kelimesi kullanma işlemi. Hesaplama işlemlerinde fazladan hassasiyet gerektiğinde bu teknik normal durumun iki kati hane sayısı kullanılır. Double sided : Her iki yüzüne de bilgi yazılabilen disket çeşidi. Dove: DOS ve W’YNDOWS ortamları için harici ve dahili faks/modem cihazları Downlink: Uydudan dünyaya sinyal nakli Download: Program ve / veya bilgilerin dosyalarını bir bilgisayarından bir başka cihaz veya bilgisayara geçirmek. Download: Bir bilgisayardan, ona bağlı diğer bir cihaza (genellikle bir hizmet biriminden bir PC’ye) program ya da veri aktarmak. Downsampling: Photoshop’da, bir resmin boyutlarının, piksel atılarak küçültülmesi. DPİ: Dot per İnches. Film çıkış cihazlarının, bir inç karelik alana (2.5 cm x 2.5 cm.) pozlayabildigi nokta sayısını belirtir. Bir doküman çıkışa gönderilirken, Dpi değeri, Lpi değerinin en az 16 kati olmalıdır. Daha fazla da olabilir. Drag and Drop: Bir ekran nesnesini (ikon) seçip işaretleyerek, bir başka ekran nesnesinin içine koymak anlamında kullanılan bir GUİ deyimi. Dram (dreynj : FET transistörün taşıyıcıları toplayan, bipolar transistördeki kolektör elektrodunun karşılığıdır. Drift : Sürüklenmek, yığılmak, birikmek, tıkanmak, Drive : Magnetik elemanları yazıp okuyabilen ve CPU’nun işlem yapabilmesini sağlayan araç. (sürücü) Driver: Harici teçhizatı kontrol etmek veya diğer programları yürütmek için kullanılan bilgisayar programı. DSP: Sayısal sinyal isleme. Dual : İkili, çift. Düğüm: Bilgisayar ağına bağlı, ve adresi verilerek erişilebilen cihaza verilen isim. anasistem (host), yöneltici (router). Dump: Bir bilgisayarın hafızasının içeriğini görüntülemek, yazmak veya depolamak Duotone: Bir resmin, bir veya dört ayrı spot renk ile basılmasını sağlayan, eskinin dubleks tekniğinde efekt üretmemizi sağlayan mod.
Bu Haber 2187 defa okunmuştur.
X Harfi
W Harfi
Z Harfi
Y Harfi
V Harfi
U Harfi
T Harfi
S Harfi
R Harfi
P Harfi
O Harfi
N Harfi
M Harfi
L Harfi
K Harfi
J Harfi
I Harfi
İ Harfi
H Harfi
G Harfi
BU KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
 
  Copyright © 2006-2011 Telekomcular Dernegi
Web sitesinde yer alan yazi,resim ve materyaller izinsiz kullanilamaz,kopyalanamaz!